Thực hiện Công văn số 3835/BGDĐT-GDTH ngày 23/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho học sinh tiểu học. Sáng ngày 20/09/2019 Liên đội Trường Tiểu học Đức Dũng đã tổ chức buổi phát động học sinh trong toàn trường hưởng ứng sân chơi "Ý tưởng trẻ thơ" năm 2019 cho tất cả các em học sinh.

       Một số hình ảnh của buổi phát động sân chơi "Ý tưởng trẻ thơ"

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       Người  viết: Lê Thị Huệ