Sáng nay, ngày 05/10/2019, Chi bộ Trường Tiểu học Đức Dũng tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, nhiệm kì 2019 – 2022.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư Đảng bộ xã Đức Dũng, đồng chí Nguyễn Thị Vân – Văn phòng Đảng bộ, Đồng chí Đào Hữu Tình – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường, cùng tất cả Đảng viên trong toàn Chi bộ.

    Tại Đại hội các dồng chí Đảng viên trong Chi bộ đã thẳng thắn nêu ra những yếu kém, khuyết điểm cũng như những mặt mạnh, tích cực của mỗi Đảng viên, đồng thời đã tổng kết, đánh giá nhứng kết quả đạt được trong nhiệm kì 2017 – 2019, chỉ ra những hạn chế gặp phải trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Bên cạnh đó chi bộ đã đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kì 2019 – 2022.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, cởi mở, Đại hội đã bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kì 2019 – 2022 gồm các đồng chí có tên sau:

  1. Đồng chí: Đào Hữu Tình – Bí thư Chi bộ
  2. Đông chí: Trần Thị Thùy Lê – phó bí thư chi bộ.
  3. Đồng chí: Nguyễn Thị Bích Ngọc – Chi ủy viên.

Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội

 

 

 

 

 

                                                         Tác giả: nguyễn Thị Thanh Hải.