Trường Tiểu học Đức Dũng tổ chức tham quan, học tập trải nghiệm thực tế tại các địa chỉ đỏ trong và ngoài tỉnh